ทำไม Business จึงไปไม่รอด

ช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นธุรกิจ ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญ ที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางหรือแนวโน้มของธุรกิจ ว่าจะได้ไปต่อ หรือควรพอแล้วปิดกิจการไปเสีย เคยสงสัยกันไหมว่าทำไม Small Business ส่วนมาก มักอยู่รอดเพียงแค่ 1 ปีแรกเท่านั้นแล้วอะไร? คือสาเหตุที่ทำให้ไปไม่รอด #StartSmallBusiness #Glowfish #ServicedOfiices

 

42% ธุรกิจไม่เป็นที่ต้องการของตลาด

อย่าเพิ่งเริ่มธุรกิจ! หากคุณยังไม่รู้จักตัวเองดีที่สุด และยังรู้จักคู่แข่งไม่มากพอ ควรจะตอบให้ได้ว่า

• ธุรกิจนี้มีขึ้นเพื่ออะไร ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
• จุดซื้อที่จะสามารถแก้ Pain Point ของลูกค้าได้
• คู่แข่งในตลาด จุดเด่นที่แตกต่างของเราคืออะไร

การไม่สำรวจตลาดให้ดี โอกาสที่ธุรกิจของคุณ จะล้มเหลวตั้งแต่เริ่มก็สูงขึ้น

 

29% เงินทุนหมด งบสำรองไม่มี

หลากหลายธุรกิจ ต้องปิดตัวลง เพราะรับจ่ายมากกว่ารายรับ เงินไม่พอจ่ายค่าแรง ไหนจะค่าใช้จ่ายจิปาฐะอีกมากมาย มิหนำซ้ำเศรษฐกิจตกต่ำ ขาดทุนมากกว่ากำไร ได้นั่งแต่รอเวลาปิดกิจการ แต่ที่ Glowfish เราช่วยคุมงบประมาณให้แก่ธุรกิจของคุณ ประหยัดค่าใช้จ่ายยิบย่อย เช่น ค่าแม่บ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ ให้คุณได้นำเงินในส่วนนี้ไปใช้ดำเนินการธุรกิจส่วนอื่นๆ ได้อีก

 

23% ลูกทีม Strong ไม่พอ

คน คือ ทรัพยากรที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนธุรกิจ ลูกทีมบางคนไม่สามารถทำงานได้บรรลุตามเป้าที่ตั้งไว้ เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจในงาน หรือบางคนยอมแพ้ ขอลาออกไปเสียก่อน

 

17% วางแผน Business Model ไม่ถูกต้อง

โมเดลธุรกิจถือเป็นเรื่องสำคัญมาก เป็นจุดชี้เป็นชี้ตายสำหรับธุรกิจตั้งแต่แรกเริ่ม ซึ่งหากวางโมเดลผิดก็อาจผิดพลาดได้เลย และไม่มีทฤษฎีที่ยืนยันได้ว่าโมเดลใดคือโมเดลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งหมดอยู่ที่การนำไปปรับและพลิกแพลงให้เข้ากับธุรกิจของคุณมากว่า